НАТЮРЕЛА БЪЛГАРИЯ ООД


БЪЛГАРИЯ, ГР.БРЕЗНИК, УЛ.ЦВЕТА ЛУМБАРОВА 68

ТЕЛ:00359 887 941410

 

НАЧАЛО
ПРОДУКТИ
КОНТАКТИ
ТРАНСПОРТ

 

Ние събираме добиваме и заготвяме екологично чисти продукти , които в последните години са много търсени в страните от западна Европа, а така също и у нас.

Те се събират и добиват от местности които са част от Натура 2000.

С която си дейност ние осигуряваме поминък на много хора от предимно бедни села в цяла България.

През последните години нашата фирма се стреми да покрие критерий те на ISO 26000 за корпоративната социална отговорност.